Our Service & Support

- Remote Support

บริษัทพร้อมให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทันทีที่เกิดปัญหา โดยการ Remote Support เพื่อแก้ไขให้ระบบสามารถกลับมาทำงานได้ดังเดิมได้อย่างรวดเร็ว

- On-Site Support

เมื่อระบบของลูกค้าเกิดปัญหา นอกเหนือจากการให้บริการช่วยเหลือแบบ On-Site Support แล้ว ทางทีมงาน Support ของเราก็พร้อมที่จะออกไปให้บริการช่วยเหลือแก้ไข ณ สำนักงานหรือไซต์งานที่ระบบติดตั้งอยู่ เพื่อแก้ไขระบบให้กลับมาทำงานได้ดังเดิม

การให้บริการทั้งสองแบบ จะขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหา ซึ่งทางทีม Support ของบริษัทจะทำการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวร่วมกับลูกค้าเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว