Solutions Menu

 

IP-PBX Solution

DynaPBX คือระบบ IP-PBX ที่ทำงานตามหลักการ Unified Communications โดยโซลูชั่นที่นำเสนอประกอบด้วย Open Source Software “Issabel & Asterisk” และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพจากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ   

 

Benefits

Calling Save Cost –ประหยัดค่าโทรศัพท์ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการโทรออกสายนอก การโทรภายในองค์กรระหว่างสาขาผ่านระบบ WAN หรือ VPN ขององค์กร

No Limit of Extension -  ขยายเลขหมายภายในได้ไม่จำกัดจำนวน

No Software License - ประหยัดค่า Software License

More Alternative of Cable Connection - สามารถเลือกใช้คู่สายได้ทั้งแบบคู่สายโทรศัพท์ Copper Wire (RJ-11) แบบเดิม หรือ ใช้สาย LAN Line ก็ได้ โดยเฉพาะสำหรับ New Office จะช่วยประหยัดค่าเดินสายโทรศัพท์ได้ 

Support Smart Devices - รองรับการเชื่อมต่อ Smart Devices

Support Virtualization – ระบบ IP-PBX รองรับการทำงานบนระบบ Server Virtualization หลากหลายรูปแบบ

Support  Software Integration  - รองรับการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น CRM, ERP เป็นต้น

 

 

Features and Functions

#   Call Recording  ระบบบันทึกเสียงการสนทนา สามารถกำหนดการบันทึกเสียงตามหมายเลขแบบอัตโนมัติ หรือสั่งบันทึกเสียงเฉพาะหมายเลขที่ต้องการได้
#   IVR  ระบบตอบรับอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น สามารถบันทึกเสียงตอบรับแบบต่างๆ ได้ เช่น เสียงตอบรับตามกำหนดเวลาวันทำงาน เสียงตอบรับแตกต่างกัน  โดยแบ่งตามบริษัทในเครือ และอื่นๆ โดยไม่ได้จำกัดเวลาของการบันทึกและการใช้งาน
   #   รองรับ Codecs แบบต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC (optional)
#   Voicemail ระบบฝากข้อความเสียง
#   รองรับการสังเคราะห์เสียง เพื่อการใช้งานทำงานที่สะดวกขึ้น
#   มีซอฟท์แวร์ Echo Canceller เพื่อกำจัดเสียงสะท้อนขณะสนทนา
#   เพิ่มความสะดวกด้วยเครื่องมือในการกำหนดค่า (Configuration) อุปกรณ์ IP Phone ได้คราวละมากๆ
#    สามารถสร้างเลขหมาย Extension ได้คราวละมากๆ
#   สามารถตรวจสอบหาฮาร์ดแวร์ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการติดตั้ง
#   รองรับการเชื่อมต่อการ์ดหรืออุปกรณ์แบบ Analog เช่น FXS/FXO (PSTN/POTS)
#   รองรับการเชื่อมต่อการ์ดหรืออุปกรณ์แบบ Digital เช่น E1/T1/J1 ผ่าน PRI/BRI/R2 protocols
#   รองรับ Caller ID หรือการโชว์เบอร์
#   รองรับการทำงานแบบ Multiple Trunk เช่น SIP/IAX/H.323
#   รองรับการสร้าง Dial Plan เพื่อกำหนด Route การโทรเข้า และโทรออก
#   Operator Panel สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บได้
#   รายงาน Call Detail Record (CDR) แสดงข้อมูลการโทรเข้า โทรออก
#   รายการ Billing and Consumption แสดงยอดการโทรเข้า โทรออก และการใช้งาน
#   รายงาน Channel  Usage แสดงข้อมูลการใช้ช่องสัญญาณ
#   ระบบ Conference Center โดยสร้างห้องประชุมเสมือนจริงขึ้นเพื่อรองรับการสนทนาเป็นกลุ่ม ทีมงาน
#   รองรับ Voicemail-to-email
#   รองรับ Video-phones
#   รองรับบริการ Follow Me
#   รองรับการเรียกโทรเข้าเป็นกลุ่มพร้อมกัน (Ring Groups)
#   รองรับการใช้งานแบบ Paging และ Intercom
#   รองรับการโทรแบบ Time Conditions
#   รองรับการตั้งค่า PIN เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
#   มีระบบ Direct Inward System Access (DISA)
#   รองรับการ Callback
#   รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ไปยังเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
#   สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ VoIP ได้

 

 

 

 

Implement Solution

 

  1. Single Office

 

 

2. Multi-Office

 

3 เชื่อมต่อกับ Analog PBX (Interconnect with Analog PBX) และ เชื่อมต่อกับ IP-Telephony อื่นๆ

ระบบ IP-PBX สามารถเชื่อมต่อกับตู้ชุมสายเดิมที่เป็น Analog หรือ ตู้ชุมสาย IP-Telephony อื่นๆ ได้ และสามารถใช้งานได้ตามปกติเสมือนเป็นระบบเดียวกัน ในการเชื่อมต่อมีหลายรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทจะต้องทำการศึกษาความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับแผนงาน บุคลากร ซึ่งเชื่อมโยงไปยังการปรับเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ในอนาคตขององค์กร (Migration Plan) เพื่อรองรับความต้องการพร้อมกับประหยัดเงินลงทุนสูงสุด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

 

4. รองรับ Virtualization

ระบบ IP-PBX รองรับการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์แบบ Virtualization Server ได้หลายหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันที่นิยมใช้

 

 

 Line ID :  @i-Dynamic

QR Code :