IP-PBX Solution

IP-PBX Solution  ระบบชุมสายโทรศัพท์แบบใหม่เทคโนโลยี IP สำหรับองค์กร ที่มี Functions & Features หลากหลายเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานขององค์กรในปัจจุบันได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนง่าย รวดเร็ว รวมถึงคงยังมี Basic Function ของตู้ชุมสายโทรศัพท์ Analog/Digital เช่นเดิม

 

 

IP-Call Center Solution

IP-Call Center Solution ระบบบริหารจัดการ Call Center ด้วยเทคโนโลยี IP ที่เพรียบพร้อมด้วย Features หลากหลายเพื่อรองรับงานบริการ Call Center ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ Call Center Report ที่ ช่วยให้ผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของทีมงาน ได้อย่างเจาะลึก แม่นยำ เพื่อพัฒนาทีมงานให้สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 

 

บริการให้เช่าระบบ Call Center

บริการให้เช่าระบบ Call Center เพื่อการใช้งานระยะเวลาสั้นๆ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าลงทุนระบบ สามารถดำเนินงานได้ทันที   เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการแจ้งโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้กับลูกค้าทราบ จัด Events พิเศษ หรือกรณีที่ต้องการทำการสำรวจตลาด (Market Survey) เพื่อวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น