Solutions Menu

 

 

i-Cloud PBX & Call Center Solution

บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ที่ไม่ต้องลงทุนเรื่องระบบและการตั้งค่าการทำงานให้ยุ่งยาก สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ด้วย Softphone  เพียงสมัครใช้บริการ Package ที่ต้องการใช้บริการ  ก็สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 

 

* สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ระบุข้างต้น  หรือ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ +662 1916890-1 

 Line ID :  @i-Dynamic

QR Code :