IP-PBX Call Center

การเลือกขนาด และ ประเภทของ Server เช่น แบบ Rack Type หรือ แบบ Tower Type จะขึ้นอยู่กับ จำนวนที่ต้องการใช้งาน พื้นที่ติดตั้ง และ งบประมาณของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการ หรือ สามารถปรึกษากับทีมขายของบริษัทได้โดยตรง